5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Σύμβουλος

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ Σύμβουλος

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση έργων μη επαρκών διαχειριστικά, δυνητικών δικαιούχων» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΔΑ).

Read More