40. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. καθιζήσεων/Σύμβουλος (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη)

40. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. καθιζήσεων/Σύμβουλος (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη Χαρίκλεια) με αντικείμενο την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και τοπογραφική υποστήριξη του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”.

Read More

39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ – Νικόλαος Κασσαβός – Βασίλειος Γκαρτζώνης & ΣΙΑ ΕΕ) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και την Τοπογραφική υποστήριξη του έργου:  “Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών κατολίσθησης πρανούς τμήματος 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”

Read More

38. Αποκατ. περιοχής Μύτικα Πρέβεζας/Σύμβουλος (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)

38. Αποκατ. περιοχής Μύτικα Πρέβεζας/Σύμβουλος (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ), Εκπόνηση Οριστικής Επιμέτρησης και Τοπογραφικών Παραλαβών του έργου “Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας”

Read More

36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)

36. Κατασκευή Α/Κ  Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ) με αντικείμενο την Εκπόνηση του Μητρώου του Έργου “Κατασκευή Α/Κ Σύνδεσης Παραγλαύκιων Αρτηριών με το Νέο Λιμάνι Πατρών και Κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη από Χ.Θ. 0-001,50 έως Χ.Θ. 0-050,00”.

Read More

35. ΠΑΘΕ (Αγ. Μαρίνα Στυλίδα)/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.)

35. ΠΑΘΕ (Αγ. Μαρίνα Στυλίδα)/Σύμβουλος (Κ/Ξ  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Συμπλήρωση εντύπων ποιότητας του έργου που σχετίζονται με ποιοτικούς ελέγχους εργασιών σκυροδέτησης, χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σύνταξη οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων για το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο του έργου, συνολικού μήκους 29χλμ και Συμπλήρωση τευχών καταμετρήσεων και παραλαβών του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με…

Read More

33. Αlbania-Begaj HPP/Project Management (AGNA S.A.)

33. Αlbania-Begaj HPP/Project Management (AGNA S.A.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας (AGNA S.A.) στο έργο «Begaj Hydro Power Plant» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευήςπερί τα 20.000.000€, δυναμικότητας 24,8MW.

Read More

32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)

32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο έργο «Assignment to the remaining works of the Project North-South Corridor, Dames – Tepelena Road Section No.2 dated 05/08/2008» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.557.000 €,μήκους 34 χλμ.

Read More

31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)

31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο έργο «Preparatory Works – Access Roads Banja, ContractNo. PBR1 dated 11.04.2013» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 1.700.000 €, μήκους 3, 30 χλμ.

Read More