2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management
2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Construction Management

Yπηρεσίες Συμβούλου Επίβλεψης (Construction Manager) (ΟΜΕΚ Α.Ε. – THALES E.C.)  (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Τα στελέχη της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. και οι συνεργάτες της, έχουν συγκροτήσει επί 8 έτη, τον πυρήνα της διοίκησης αναδόχου υπηρεσιών επίβλεψης και των ομάδων επίβλεψης, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, Ηγουμενίτσα – Παναγιά συνολικού μήκους 130 χλμ. Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, πλάτους 21.00 μ. σε έδαφος με έντονο ορεινό ανάγλυφο και σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα.  Το έργο υλοποιήθηκε μέσω 43 συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 1.149.340.000 € περίπου.

Περιγραφή του έργου:
Το τμήμα της Εγνατίας Οδού που διασχίζει την Ήπειρο εκτείνεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας μέχρι την Παναγιά Γρεβενών και έχει μήκος 123 χιλιόμετρα.
Είναι ένας αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρίδων, εγκάρσιας διατομής πλάτους 22 m, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και στηθαίο τύπου New Jersey που χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις.
Αυτό το τμήμα της Εγνατίας Οδού ήταν το πιο δύσκολο να κατασκευαστεί από τεχνική άποψη, λόγω του γεγονότος ότι ο δρόμος περνάει από μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από δύσκολες γεωμορφολογικές συνθήκες, καθώς τέμνει κάθετα στα βουνά της Πίνδου. Αυτό οδήγησε σε σοβαρά γεωλογικά προβλήματα που σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την χάραξη του δρόμου. Περίπου το 30% της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο αποτελείται από μεγάλα τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα έχουν κατασκευαστεί:
32 δίδυμες σήραγγες, καλύπτοντας ένα μήκος περίπου 30 km (συνολικού μήκους 58 χιλιομέτρων,μετρούμενο σαν μονός κλάδος), Διπλού κλάδου γέφυρες μήκους 7,5 χιλιομέτρων (ή 15 χιλιομέτρων μετρούμενες σαν μονός κλάδος).
Πέντε (5) από αυτές τις γέφυρες αυτές έχουν μήκος άνω των 500 m.
13 Κόμβοι έχουν επίσης κατασκευαστεί.
Η γέφυρα του Αράχθου έχει μήκος περίπου 1000 m, ενώ η γέφυρα του Μετσοβίτικου έχει μήκος 530 μ, πολύ υψηλό προβλήτες (> 100 m) και ένα μέσο της απόστασης των 230 μέτρων.
Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου 123 χλμ Ήπειρο ανέρχεται σε περίπου € 2, 2 δις (χωρίς ΦΠΑ).

Περιγραφή των πραγματικών υπηρεσιών που παρέχονται από το προσωπικό της METRON στο πλαίσιο της ανάθεσης: Υπεργολαβική  Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Ανάπτυξη και Εφαρμογή των παρακάτω θεμάτων: Επίβλεψη εργασιών, παρακολούθηση της προόδου, τεχνικές και συμβατικές εκθέσεις, Χρονικός Προγραμματισμός, Ελέγχος Κόστους, Έλεγχος Ποιότητας, Διασφάλιση Ποιότητας, θέματα Υγείας & Ασφάλειας, Διαχείρισης Συμβάσεων & Νομοθεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης (ασφάλειες, εγγυήσεις, κόστος σύμβασης). Ομάδα: 20 Μηχανικοί. Για την εφαρμογή των υπηρεσιών του, ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει εξειδικευμένο λογισμικό.