4. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
4. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
4. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
4. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
4. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης – Project Manager (Κ/Ξ ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε. – WS ATKINS INTERNATIONAL LIMITED) & (PLAS Ε.Π.Ε.) (ΥΠΕΧΩΔΕ – `ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) της Ευρείας Παράκαμψης Άρτας μήκους 8χλμ. συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 33.200.000 €. Η Ευρεία Παράκαμψη Άρτας είναι τμήμα της υπό κατασκευή ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα Αντίρριο – Ιωάννινα.