10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού «Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγ. Νικολάου (3.3)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 114.109.954,55€ και συγκεκριμένα την κατασκευή των έργων του Κόμβου Μετσόβου καθώς και το Ανατολικό μέτωπο της σήραγγας Ανηλίου και τμήμα του υπογείου έργου της σήραγγας σε διπλό κλάδο.