22. Παράκαμψη Ιωαννίνων/Σύμβουλος (ΑΑΓΗΣ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών του έργου: «Παράλληλο οδικό δίκτυο» του έργου «Παράκαμψη πόλεως Ιωαννίνων (Γ΄ Φάση)».