27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)
27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)
27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΘΟΛΟΣ ΑΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 7.619.982€.