Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη Χαρίκλεια) με αντικείμενο την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και τοπογραφική υποστήριξη του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”.