.

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η  ΜΕΤΡΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 με έδρα τα Ιωάννινα, και αποτελεί μια αξιόπιστη και δυναμική εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο του Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης Μεγάλων Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων.

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες των Βαλκανίων και έχει ως άμεσο στόχο τη συμμετοχή της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων της χώρας και την περαιτέρω διείσδυσή της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Από το 2010 έχει δημιουργηθεί υποκατάστημα (Branch Office) στα Τίρανα Αλβανίας.

Μέσα από την ενεργό συμμετοχή των βασικών στελεχών της, στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη σημαντικών έργων (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΔΡ/ΚΟ ΕΡΓΟ ΑΩΟΥ κ.λ.π.), έχει αποκτήσει συσσωρευμένη, σε διεθνές περιβάλλον, εμπειρία στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων και στην αντιμετώπιση πολυσύνθετων τεχνικών προβλημάτων.

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. εξειδικεύεται σε θέματα Ανάπτυξης και Εφαρμογής συστημάτων Χρονικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Κόστους, Διαχείρισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας – Υγείας και διαθέτει μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συμβάσεων (Project & Construction Management) και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου (FIDIC). Για την εφαρμογή των υπηρεσιών της, η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., ανέπτυξε και εφαρμόζει εξειδικευμένο λογισμικό Η/Υ.

Η αξιόπιστη συνεργασία της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. με όλους τους συντελεστές παραγωγής έργων (Κύριος του Έργου, Μελετητές, Κατασκευαστές, Σύμβουλοι κ.λ.π.) και η δυνατότητά της να αναπτυχθεί υγιώς, την καθιστούν ισχυρή δύναμη στη διαχείριση Μεγάλων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, ικανή να ολοκληρώσει με επιτυχία κάθε έργο.

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της για την υλοποίηση των στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, με μεγάλη εμπειρία σε όλο το πλαίσιο υλοποίησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων.

Ο αριθμός των συνεργατών (15 μηχανικοί μόνιμοι συνεργάτες και μεγάλος αριθμός έμπειρων εξωτερικών συνεργατών), η πολυετής συνύπαρξη, η αγαστή συνεργασία και η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, αποτελούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. είναι σε θέση να εγγυηθεί την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις σύλληψης, σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και διαχείρισης, οποιουδήποτε έργου.

Η εταιρεία λειτουργεί κατα ISO 9001:2008 στη διαχείριση έργων πολιτικού μηχανικού – διαχείριση κατασκευών και επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού – υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε έργα πολιτικού μηχανικού (Project Management – construction management – construction supervision), παροχή υπηρεσιών μελέτης και έλεγχο μελετών, εκτίμηση κόστους, χρονικό προγραμματισμό, σύνταξη προϋπολογισμών και τευχών δημοπράτησης έργων υποδομής.Γιωρσπύρος Βησσαρίων

Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π 1988)
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιδρυτικό Μέλος της Εταιρείας (2003)

O Βησσαρίων Γιωρσπύρος έχει εικοσαετή και πλέον εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής. 

Από το 1988 έως το 1996 συμμετείχε ως μηχανικός / επικεφαλής μηχανικός στην κατασκευή μεγάλων έργων (Υδροηλεκτρικό Αώου, Εγνατία Οδός).

Από το 1996 έως το 2004 διατέλεσε επικεφαλής του Συμβούλου Επίβλεψης της Εγνατία Οδός Α.Ε του Δυτικού Τομέα -τμήμα Ηπείρου-, στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου 123 χλμ. προϋπολογισμού 1.150.000.000 € και είχε το συντονισμό ομάδων επίβλεψης συνολικού αριθμού 100 και πλέον μηχανικών.

Από το 2005 έως σήμερα είναι επικεφαλής-συντονιστής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργων και τεχνικού συμβούλου, που αναλαμβάνει η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατέχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών οδοποιίας, στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ελέγχου κόστους και χρονικού προγραμματισμού έργων.

Ο ίδιος έχει αναπτύξει λογισμικά εφαρμογής για τον χρονικό προγραμματισμό και τον έλεγχο κόστους έργων οδοποιίας, καθώς και εφαρμογές, Χαράξεων Οδοποιίας και Σηράγγων.

Συντώσης Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός (Α.Π.Θ. 1991)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
Ιδρυτικό Μέλος της Εταιρείας (2003)

O Βασίλης Συντώσης έχει εικοσαετή εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής. 

Από το 1991 έως το 1996 συμμετείχε ως μηχανικός / επικεφαλής μηχανικός εργοταξίου, στην κατασκευή μεγάλων έργων οδοποιίας
(Εγνατία Οδός).

Από το 1996 έως το 2004 διατέλεσε επικεφαλής τομέα (Section Manager) του Συμβούλου Επίβλεψης της Εγνατία Οδός Α.Ε του Δυτικού Τομέα – τμήμα Ηπείρου -τομέας Μετσόβου-, στην κατασκευή διπλού αυτοκινητοδρόμου μήκους 65 χλμ. και προϋπολογισμού 475.000.000 € έχοντας το συντονισμό ομάδων επίβλεψης συνολικού αριθμού 30 και πλέον μηχανικών.

Από το 2005 έως σήμερα είναι επικεφαλής σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργων, που αναλαμβάνει η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατέχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή, επίβλεψη και εποπτεία εξέλιξης συμβάσεων κατασκευής έργων, λειτουργώντας σε περιβάλλον εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Διαχειριστής του υποκαταστήματος της METRON S.A. στην Αλβανία.
Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ).