Τα  κεντρικά γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο χώρο 270 m2 στα Ιωάννινα.

  • 20 Υπολογιστές
  • 1 Server
  • 2 Plotter σχεδίων (laser, inkjet)
  • 4 Εκτυπωτές laser, inkjet (Α4, Α3)
  • Τοπογραφικός Εξοπλισμός
  • 2 GPS Base and Rover
  • 1GPSRadiolink