13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 2)

13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 2)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών με το υπόβαθρό τους (εξυγιάνσεις, λιθορριπές, γωευφάσματα, γεωπλέγματα), τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών του έργου:  «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β (3.3 – 3.5.1)».

Read More

10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)

10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 1)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού «Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγ. Νικολάου (3.3)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 114.109.954,55€ και συγκεκριμένα την κατασκευή των έργων του Κόμβου Μετσόβου καθώς και το Ανατολικό μέτωπο της σήραγγας…

Read More