24. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.)

24. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.) με αντικείμενο την ίδρυση, μέτρηση και επίλυση Τριγωνομετρικού και Χωροσταθμικού Δικτύου, τη Μελέτη εφαρμογής, τη Δομική Ανάλυση (WBS), Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως Δυτικό Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)».

Read More