12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)

12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) των έργων: «Κατασκευή του τμήματος Έργου της Εγνατίας Οδού με Αρ. Σύμβασης 1122 που αφορά την κατασκευή του δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β (3.3…

Read More

11. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 1)

11. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 1)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού: ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (3.2)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 194.923.781,13€.

Read More