39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ – Νικόλαος Κασσαβός – Βασίλειος Γκαρτζώνης & ΣΙΑ ΕΕ) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και την Τοπογραφική υποστήριξη του έργου:  “Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών κατολίσθησης πρανούς τμήματος 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”

Read More