27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)

27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΘΟΛΟΣ ΑΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 7.619.982€.

Read More

26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)

26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – REBCON) με αντικείμενο την τοπογραφική αποτύπωση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών, τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό (μοντέλο) του υπό κατασκευήν έργου και της Οριστικής Μελέτης, τη σύνταξη προσωρινών επιμετρήσεων των ήδη εκτελεσμένων εργασιών κατασκευής, τη παραγωγή διατομών και επιμέτρησης, τη σύνταξη πιστοποιήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, τη σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του…

Read More

25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)

25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες Παράκαμψης Άρτας Φιλιππιάδας – Α/Κ Άρτας»), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.715.459€.

Read More

24. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.)

24. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.) με αντικείμενο την ίδρυση, μέτρηση και επίλυση Τριγωνομετρικού και Χωροσταθμικού Δικτύου, τη Μελέτη εφαρμογής, τη Δομική Ανάλυση (WBS), Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως Δυτικό Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)».

Read More

23. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε.)

23. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΑΤΤΙ.ΚΑΤ Α.Τ.Ε.) με αντικείμενο την ίδρυση, μέτρηση και επίλυση του νέου Τριγωνομετρικού και Χωροσταθμικού Δικτύου του έργου «Εγνατία Οδός: Τμήματα Α) Από Α/Κ Χρυσούπολης έως Διασταύρωση με Εθνική Οδό δυτικά του ποταμού Νέστου και σήραγγα Νέστου Β) από Ανατολικό Στόμιο Σήραγγας Νέστου έως Α/Κ Βανιάνου (14.1.2 – 14.2.1)».

Read More

22. Παράκαμψη Ιωαννίνων/Σύμβουλος (ΑΑΓΗΣ Α.Ε.)

22. Παράκαμψη Ιωαννίνων/Σύμβουλος (ΑΑΓΗΣ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών του έργου: «Παράλληλο οδικό δίκτυο» του έργου «Παράκαμψη πόλεως Ιωαννίνων (Γ΄ Φάση)».

Read More

21. Παράκαμψη Πάτρας- Γλαύκος/Σύμβουλος (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

21. Παράκαμψη Πάτρας- Γλαύκος/Σύμβουλος  (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Π.», συνολικού…

Read More

20. Χείμαρρος Διακονιάρης Πάτρα/ Σύμβουλος (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

20. Χείμαρρος Διακονιάρης Πάτρα/ Σύμβουλος (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 42.724.664€.

Read More