39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ – Νικόλαος Κασσαβός – Βασίλειος Γκαρτζώνης & ΣΙΑ ΕΕ) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και την Τοπογραφική υποστήριξη του έργου:  “Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών κατολίσθησης πρανούς τμήματος 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”

Read More

38. Αποκατ. περιοχής Μύτικα Πρέβεζας/Σύμβουλος (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)

38. Αποκατ. περιοχής Μύτικα Πρέβεζας/Σύμβουλος (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ), Εκπόνηση Οριστικής Επιμέτρησης και Τοπογραφικών Παραλαβών του έργου “Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας”

Read More