40. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. καθιζήσεων/Σύμβουλος (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη)

40. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. καθιζήσεων/Σύμβουλος (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Μπόκιας Γεώργιος – Τρίβλη Χαρίκλεια) με αντικείμενο την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και τοπογραφική υποστήριξη του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”.

Read More

39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

39. ΠΡΕΒΕΖΑ Αποκ. κατολίσθησης/Σύμβουλος (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας )

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ Ρεμπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ – Νικόλαος Κασσαβός – Βασίλειος Γκαρτζώνης & ΣΙΑ ΕΕ) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ) και την Τοπογραφική υποστήριξη του έργου:  “Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών κατολίσθησης πρανούς τμήματος 8ης Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευματιά”

Read More

38. Αποκατ. περιοχής Μύτικα Πρέβεζας/Σύμβουλος (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)

38. Αποκατ. περιοχής Μύτικα Πρέβεζας/Σύμβουλος (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ), Εκπόνηση Οριστικής Επιμέτρησης και Τοπογραφικών Παραλαβών του έργου “Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας”

Read More

35. ΠΑΘΕ (Αγ. Μαρίνα Στυλίδα)/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.)

35. ΠΑΘΕ (Αγ. Μαρίνα Στυλίδα)/Σύμβουλος (Κ/Ξ  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Συμπλήρωση εντύπων ποιότητας του έργου που σχετίζονται με ποιοτικούς ελέγχους εργασιών σκυροδέτησης, χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σύνταξη οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων για το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο του έργου, συνολικού μήκους 29χλμ και Συμπλήρωση τευχών καταμετρήσεων και παραλαβών του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με…

Read More

27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)

27. Λιμένας Καβάλας/Σύμβουλος (ΘΟΛΟΣ ΑΕ)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΘΟΛΟΣ ΑΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 7.619.982€.

Read More

26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)

26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – REBCON) με αντικείμενο την τοπογραφική αποτύπωση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών, τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό (μοντέλο) του υπό κατασκευήν έργου και της Οριστικής Μελέτης, τη σύνταξη προσωρινών επιμετρήσεων των ήδη εκτελεσμένων εργασιών κατασκευής, τη παραγωγή διατομών και επιμέτρησης, τη σύνταξη πιστοποιήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, τη σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του…

Read More

25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)

25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες Παράκαμψης Άρτας Φιλιππιάδας – Α/Κ Άρτας»), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.715.459€.

Read More

24. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.)

24. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.) με αντικείμενο την ίδρυση, μέτρηση και επίλυση Τριγωνομετρικού και Χωροσταθμικού Δικτύου, τη Μελέτη εφαρμογής, τη Δομική Ανάλυση (WBS), Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως Δυτικό Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)».

Read More

23. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε.)

23. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΑΤΤΙ.ΚΑΤ Α.Τ.Ε.) με αντικείμενο την ίδρυση, μέτρηση και επίλυση του νέου Τριγωνομετρικού και Χωροσταθμικού Δικτύου του έργου «Εγνατία Οδός: Τμήματα Α) Από Α/Κ Χρυσούπολης έως Διασταύρωση με Εθνική Οδό δυτικά του ποταμού Νέστου και σήραγγα Νέστου Β) από Ανατολικό Στόμιο Σήραγγας Νέστου έως Α/Κ Βανιάνου (14.1.2 – 14.2.1)».

Read More