1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Ε.Ο.Α.Ε.)
1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Ε.Ο.Α.Ε.)
1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Ε.Ο.Α.Ε.)
1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Ε.Ο.Α.Ε.)
1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Ε.Ο.Α.Ε.)

Σύμβουλος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την Δομική Ανάλυση του Τεχνικού Αντικειμένου, το Χρονικό Προγραμματισμό, τον Έλεγχο Κόστους και τον Έλεγχο των Προμετρήσεων – Προϋπολογισμών σε υπό δημοπράτηση έργα της Εγνατίας Οδού.