3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)
3. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αγρίνιο)/Σύμβουλος Διαχείρισης (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης – Project Manager (Κ/Ξ ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε. – WS ATKINS INTERNATIONAL LIMITED) & (ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.) (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) της Ευρείας Παράκαμψης Αγρινίου μήκους 20 χλμ. συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 130.000.000 €. Η Ευρεία Παράκαμψη  Αγρινίου είναι τμήμα της υπό κατασκευή ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα Αντίρριο – Ιωάννινα.