8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.)  με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ) του έργου «Κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού «Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγ. Νικολάου (3.3)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 114.109.954,55€ και συγκεκριμένα τη πλήρη κατασκευή της Σήραγγας  Αγ. Νικολάου διπλού κλάδου κυκλοφορίας.