9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΕΤΕΘ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΕΤΕΘ Α.Ε.) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού «Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγ. Νικολάου (3.3)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 114.109.954,55€ και συγκεκριμένα τη πλήρη κατασκευή του Δυτικού μετώπου της σήραγγας Ανηλίου καθώς και 450 μ. υπογείου τμήματος της σήραγγας σε διπλό κλάδο