13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – 2)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων των χωματουργικών εργασιών με το υπόβαθρό τους (εξυγιάνσεις, λιθορριπές, γωευφάσματα, γεωπλέγματα), τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών του έργου:  «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β (3.3 – 3.5.1)».