14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.2.2./3-1.3.1/2 – 2.1)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 99.699.992€.