15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (AEΓEK ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ A.E)  με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών) του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων –  ποταμός Άραχθος και σήραγγα Τ8 (2.1-4)».