16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)
16. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (LOCATELLI GEOM.GABRIELE S.P.A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.2.2./3-1.3.1/2 – 2.1)», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 99.699.992€,που αφορούν στο τμήμα ευθύνης της εταιρείας.