19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)
19. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΙΝΤΡΑΚΑΤ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη του φακέλου Ασφάλειας & Υγείας) του έργου «Αγ. Δημήτριος – Σελλάδες Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 21.017.031€.