25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)
25. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Άρτα)/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες Παράκαμψης Άρτας Φιλιππιάδας – Α/Κ Άρτας»), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.715.459€.