Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας (AGNA S.A.) στο έργο «Begaj Hydro Power Plant» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευήςπερί τα 20.000.000€, δυναμικότητας 24,8MW.