36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)
36. Κατασκευή Α/Κ Παρ. Αρτηριών -Νέο Λιμάνι Πατρών/Σύμβουλος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ) με αντικείμενο την Εκπόνηση του Μητρώου του Έργου “Κατασκευή Α/Κ Σύνδεσης Παραγλαύκιων Αρτηριών με το Νέο Λιμάνι Πατρών και Κατασκευή Τεχνικού Εκβολής Χειμάρρου Διακονιάρη από Χ.Θ. 0-001,50 έως Χ.Θ. 0-050,00”.