Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) με αντικείμενο την Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Σύνταξη Προμετρήσεων, Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ), Εκπόνηση Οριστικής Επιμέτρησης και Τοπογραφικών Παραλαβών του έργου “Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας”