29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)
29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (AEGEK CONSTRUCTION S.A – VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο «Construction of the Dames – Tepelene section of the North South Corridor, ContractNo.2» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 30.000.000 €, μήκους 34 χλμ.