31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)
31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο έργο «Preparatory Works – Access Roads Banja, ContractNo. PBR1 dated 11.04.2013» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 1.700.000 €, μήκους 3, 30 χλμ.