35. ΠΑΘΕ (Αγ. Μαρίνα Στυλίδα)/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.)

35. ΠΑΘΕ (Αγ. Μαρίνα Στυλίδα)/Σύμβουλος (Κ/Ξ  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Συμπλήρωση εντύπων ποιότητας του έργου που σχετίζονται με ποιοτικούς ελέγχους εργασιών σκυροδέτησης, χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σύνταξη οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων για το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο του έργου, συνολικού μήκους 29χλμ και Συμπλήρωση τευχών καταμετρήσεων και παραλαβών του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με…

Read More