21. Παράκαμψη Πάτρας- Γλαύκος/Σύμβουλος (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

21. Παράκαμψη Πάτρας- Γλαύκος/Σύμβουλος  (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Π.», συνολικού…

Read More

20. Χείμαρρος Διακονιάρης Πάτρα/ Σύμβουλος (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

20. Χείμαρρος Διακονιάρης Πάτρα/ Σύμβουλος (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 42.724.664€.

Read More