34. Αlbania-Sasaj HPP/Project Management (ENERGO-SAS Sh.p.k.)
34. Αlbania-Sasaj HPP/Project Management (ENERGO-SAS Sh.p.k.)
34. Αlbania-Sasaj HPP/Project Management (ENERGO-SAS Sh.p.k.)
34. Αlbania-Sasaj HPP/Project Management (ENERGO-SAS Sh.p.k.)
34. Αlbania-Sasaj HPP/Project Management (ENERGO-SAS Sh.p.k.)
34. Αlbania-Sasaj HPP/Project Management (ENERGO-SAS Sh.p.k.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (ENERGO-SAS Sh.p.k.) στο έργο «Hidrοcentrali Sasaj, Bunec, Komuna Lukove, Sarande» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.000.000 €.