Η συμμετοχή της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. στο σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση μεγάλων Έργων, συνδιάστηκε με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων και εφαρμογών, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω ολοκληρωμένα συστήματα:

• Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την επίβλεψη δημοσίων έργων

• Σύστημα ελέγχου κόστους και χρονικού προγραμματισμού έργων οδοποιίας

• Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας


και οι παρακάτω εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού:

• Εφαρμογές οδοποιίας και επιμετρήσεων χωματουργικών έργων

• Εφαρμογές οδοποιίας, χαράξεων οδοποιίας και σηράγγων, αποτυπώσεων για υπολογιστές τύπου palm top

• Πλήρης παραμετροποίηση λογισμικού εφαρμογής Primavera Project Management ® v 4.1 για τον χρονικό προγραμματισμό και τον έλεγχο κόστους έργων οδοποιίας (προμετρήσεις, προϋπολογισμοί, παρακολούθηση έργου, λογαριασμοί, αναφορές προόδου κλπ)

• Πλήρης παραμετροποίηση λογισμικού εφαρμογής Microsoft MSProject ® 2003/2010 όπως παραπάνω.

• Ανάπτυξη εξιδεικευμένων εργαλείων επέκτασης δυνατοτήτων εφαρμογών (Add Ins) για το λογισμικό εφαρμογής Microsoft MSProject ® 2003/2010 για τα παραπάνω θέματα.