37. Βελτίωση 4ης Επ. Οδού Άρτα-Γέφ. Πλάκα/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ)
37. Βελτίωση 4ης Επ. Οδού Άρτα-Γέφ. Πλάκα/Σύμβουλος (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ)

Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)