7. ΕΣΠΕΛ/EPTISA SL

7. ΕΣΠΕΛ/EPTISA SL

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον “ΕΣΠΕΛ” «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου» (EPTISASL) στο ¼ της ελληνικής επικράτειας, για ελέγχους σε περισσότερα από 500 έργα.

Read More