12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – 2)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε) με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μητρώου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας) των έργων: «Κατασκευή του τμήματος Έργου της Εγνατίας Οδού με Αρ. Σύμβασης 1122 που αφορά την κατασκευή του δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β (3.3 – 3.5.1),  και  Αρ. Σύμβασης 1035 που αφορά τις εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από Κόμβο Μετσόβου έως Κόμβο Παναγιάς (3.2 – 3.5.2)».