32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)
32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο έργο «Assignment to the remaining works of the Project North-South Corridor, Dames – Tepelena Road Section No.2 dated 05/08/2008» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.557.000 €,μήκους 34 χλμ.