29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)

29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (AEGEK CONSTRUCTION S.A – VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο «Construction of the Dames – Tepelene section of the North South Corridor, ContractNo.2» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 30.000.000 €, μήκους 34 χλμ.

Read More

15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK A.E)

15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ/Σύμβουλος (AEΓEK  A.E)

Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης (AEΓEK ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ A.E)  με αντικείμενο την ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής (Σύνταξη Οριστικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών) του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων –  ποταμός Άραχθος και σήραγγα Τ8 (2.1-4)».

Read More