32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)

32. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (VEGA SHPK)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο έργο «Assignment to the remaining works of the Project North-South Corridor, Dames – Tepelena Road Section No.2 dated 05/08/2008» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 5.557.000 €,μήκους 34 χλμ.

Read More

31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)

31. Αlbania, Access Roads Banja/Project Management (VEGA CONSTRUCTION GROUP)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο έργο «Preparatory Works – Access Roads Banja, ContractNo. PBR1 dated 11.04.2013» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 1.700.000 €, μήκους 3, 30 χλμ.

Read More

29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)

29. Αlbania, Dames -Tepelene/Project Management (AEGEK CONTRUCTION S.A.)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης (AEGEK CONSTRUCTION S.A – VEGA CONSTRUCTION GROUP) στο «Construction of the Dames – Tepelene section of the North South Corridor, ContractNo.2» – ΑΛΒΑΝΙΑ, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής 30.000.000 €, μήκους 34 χλμ.

Read More